Alati pristupačnosti:

SliKom zaštitni znak
Web portal SliKom.Eu

Misija: Web portal "SliKom" svojim sadržajem, servisima i uslugama pruža punu podršku razvoju i primjeni informatičkih i komunikacionih tehnologija sa softverskim alatima i tehnikama a čijom upotrebom slijepa i slabovida osoba postaje nezavisna od pomoći drugih i ravnopravna u informatičkom društvu kao i u svakodnevnom životu.

Vizija: Nezavisnost od pomoći drugih i ravnopravnost slijepe i slabovide osobe u informatičkom društvu kao i u svakodnevnom životu biće ostvarena između ostalog i kroz upotrebu čitača i uvećivača sadržaja ekrana, sintetizatora govora, brajevih redaka, pristupačnih sadržaja u elektronskom formatu i na internetu kao i upotrebom drugih pristupačnih tehnologija.


Footer

  1. Skype:
  2. Društvene mreže:

Napomena: ova web strana je još u izradi!

Ova web strana je verifikovana kao HTML5

© 2002-2017 "SliKom" - sva prava zadržana.